مصلوب تنهایی


چند هفته ایی هست که حسابی رفته ام توی بحر پرنده ها
بگو چی کشف کردی!؟
آقا یه چیز با حال ، بذا شرح ماجرا را واست بنویسم
چند وقت پیش رفته بودم مغازه پرنده فروشی دو تا پرنده "مرغ عشق" خوشگل دیدم ولی چون هر دو همجنس بودند فقط یکیشون رو خریدم ،خریدمش و آوردم انداختم پیش بقیه مرغ عشقها ، بگو فرداش چی دیدم !؟
دیدم که بینوا کله اش از تن جدا شده و افتاده کف قفس
فرداش رفتم اون یکی رو خریدم ، بگو بعد از دو روز چی دیدم
دیدم بینوا کله اش نیست و کف قفس افتاده ، تا حالا اینجوریش رو ندیده بودم! به حق چیزهای ندیده
رفتم دو تا دیگه خریدم، اینبار یه نر و یه ماده ، بگو بعد از سه روز چی دیدی
دیدم هم دیگرون خوشحالند و هم لاکردارها با بقیه عشق و حال میکنن و لب میگیرن و لب میدن و اصلا هم ناموس حالیشون نیس
گفتم باید رمز این کار را پیدا کنم ، رفتم یکی دیگه خریدم اینبار یه ماده جوون عشوه ایی و سکسی ، بگو فرداش چی دیدی!؟
همون دیگه،... تن بی سر کف قفس
آقا کشفیات بنده نشون که
هر چه سنگه مال پای لنگه ، یعنی همون مجرد معذب یالقوز
آقا تحقیقات بنده نشون میده که وقتی در بین جماعتی از زوجین قرار داری واسه رد گم کردن بهتره که یه زوج داشته باشی
چون اگه یه جفت دیگه به اون جماعت اضافه کنی نه فقط طوریشون نمیشه بلکه خوش به حالشون هم میشه و میتونن از زوج تو هم به برکاتی برسند .
یعنی یه جفت یا یه همراه داشته باشی کسی کاری به کارت نداره ولی مجرد که باشی ، چه نر و چه ماده هم حسادت دیگرون رو تحریک میکنی و هم اینکه خلاصه ممکنه شهید هم بشی
نتیجه اخلاقی ؛ پس بگو چرا بعضی از آقایون یا خانم ها زرتی متاهل میشن، خب اینجوری هم با جفتشون عشق و حال میکنن و هم با ناجفتشون
کسی هم شک نمیکنه هر کی هم از دور ببینه میگه؛ نعوذبالله ، بابا یارو اهل خانواده اس، اونو چه به این کارا
ولی وقتی مجرد و تنها باشی همه فکر میکنن که اصلا واسه این اومدی که جفتشونو قاب بزنی،خلاصه هر وصله ایی به ات میچسبونن
و نهایتا یه روزی یا از روی علاقه و حرص و یا از روی حسادت و رقابت .... بعید نیس که مصلوبت بکنند.