ترانه Cancao Do Mar - Dulce pontes


داشتم به این فکر میکردم که ؛
فانوس دریایی برای چی است؟ که ساحل قایق گمشده اش را باز یابد یا قایق ساحل را
چرا وقتی قایقی به ساحل می رسد گمان میکنیم که فقط قایقران از سرگردانی نجات یافته است
چرا تردید نکنیم که ساحل نیز از دلتنگی نجات می یابد
کسی نمیداند که آیا ساحل قایق را به انتظار نشسته بوده یا قایقران ساحل را
ولی این میان یک چیزی مسلم است
اگر تو نبودی، اگر من نبودم
بی گمان نه ساحلی بود و نه قایقی
نمیدونم آیا شما به هنگام رسیدن قایق به ساحل، شادی ساحل را دیده ای
شادی درختی را
که دوستش میداریم ، بی هیچ درخواستی
شادی پرنده ایی را
که آب و دانه اش می دهیم ، بی آنکه حبسش کنیم
شادی انسانی را
بی آنکه بخواهیم تاییدمان کند یا آنگونه باشد که خواهانیم
شادی خودمان را
بی آنکه در پی دلیلی باشیم
ولی من شادی شما را حس میکنم، بی آنکه بشناسمت
و یقین دارم ، بی شما فیس بوک چیزی کم داشت
و
شاید هم
زندگی من
--------------------

آواز دریا :
من در قایقم میرقصیدم
در دل دریای پرخروش
در دریای بی رحم
و دریا میدانست که
این همه شادی از برق نگاه تو ست
زیبایی نگاهت
،
بیا و ببین
چه سان قلبم میرقصد
،
من دیگر به دریا باز نخواهم گشت
و نخواهمت گفت که کجاها در رویای دیدن تو
آواز میخواندم
می رقصیدم
لبخند میزدم
دلشاد بودم
به رویای تو
در رویای تو

دولسه پونتس متولد اپریل 1969 خواننده و سراینده پرتقالی ست که در سبکهای مختلف از جمله پاپ و فولکلور و کلاسیک فعالیت داشته است
Cancao Do Mar -  Dulce Pontes www.dulcepontes.net