ترانه Home - Michael buble


موطن من کجاست ؟
خانه ی من کجاست !؟
باید در این کره خاکی برای من نیز جایی باشد ، جایی که دلتنگش شوم ، جایی که بی قرارش گردم
خانه من کجاست؟ در قلب کسانی که دوستشان میدارم؟ در خاطره هایم؟ در رویاهایم؟ در آرمان هایم!؟
----------------------------------

دلم تنگ است
نه برای خاک
نه برای رویا
نه برای خاطره ایی
نه برای آرمانی 
برای شانه هایت
برای لبخند هایت
خسته ام
از این همه جستجو
از این همه تکاپو
بگذار آرام بگیرم
در آغوشت
و
با صدای ضربان قلبت
در خوابی ابدی فرو روم
میخواهم به آغوشت باز گردم
به خانه ام
---------------------
نخواستم شعر آهنگ را ترجمه کنم
مایکل حرف خودشو زد
و من حرف دل خودمو