زنده باد فرشید خودمون

همه رویاهامون تو همین روزا
به حقیقت نزدیک میشه
نمیدونم امروز ، فردا ، شایدم پس فردا


میدونی چیه ؟ وقتی همه جا رو سیاهی پوشونده حرف زدن از غم و اندوه و غر زدن و ناله کردن نه فقط هیچ فایده ایی نداره بلکه آب به آسیاب ظلمت پوشان ریختنه.
زنده باد فرشید که با کمترین امکانات و با همت و با عشق و ذوق اش یه برنامه یکساعته رو تقریبا به تنهایی در متنوع ترین شکل ممکن تهیه و اجرا میکنه.
زنده باد فرشید که در این ایام افسردگی نه خودشو به کوچه علی چپ میزنه و همه چی رو فراموش میکنه و نه دماغشو میگیره و غر میزنه.
زنده باد فرشید و زنده باد هزاران فرشید دیگر که طعنه به هیبت دروغین ظلمت پوشان میزنند .

خدا جون ما همه مسافریم
مسافر رویاهامون
خودت یه کاری بکن
همه رویاهامون تو همین روزا
به حقیقت نزدیک بشه

به امید روزی که دوباره در ولایت خودمان صداشو از رادیو جوان بشنویم.

عکس : فرشید منافی تهیه کننده و مجری رادیو پس فردا- برنده دو جایزه "بهترین مجری رادیویی" و "بهترین برنامه گفتار رادیویی" در فستیوال نیویورک