برادران قاچاقچی مان


زنده با محمود که هر چه بیشتر میمونه بیشتر گند میزنه!

محمود احمدی نژاد: "تمام مرزهای غيرقانونی بايد بسته شوند! مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد است، مال فلان دستگاه است... هر کس يک جايی رو سوراخ کرده و برای خودش می برد و می آورد...عده ایی برای خودشان اختیارات فراقانونی قائل شدند... دو هزار ميليارد تومان فقط مصرف سيگار است...همه قاچاقچی های درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان"
 ...
 هیچ کسی تا به حال نتوانسته مثل محمود یک تصویر درست و حسابی از این حکومت ارائه بده ولی حیف که خیلی ها شامه سیاسیشون درست کار نمیکنه و تعصب شان نمیذاره که با درایت از این حرفها استفاده کنند
 روزی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد خیلی خوشحال شدم چون به نظرم همان روز نظام یکپارچه و یکدست شد ، دیگه همه عین هم بودند و واسه مردم نقطه شک و امیدی باقی نمیموند، اگه افرادی مثل هاشمی و خاتمی هنوز سر کار بودند این نظام تا صد سال دیگر هم دوام می داشت ولی با بودن احمدی نژاد ما داریم راه صد ساله را ده ساله میریم.

ماجرا چیه ؟ واقعیتش دیگه این سوراخهایی که محمود به اونا اشاره میکنه مثل گذشته پر برکت نیستند، افزایش تحریمها از یک طرف و افزایش جیره خواران حکومتی از طرفی دیگر باعث شده که سر اموال ملی دعوا راه بیافته و این دعوا هر روز علنی تر بشه
 خوشم میاد دعوای مردم و حکومت داره تبدیل میشه به دعوای بین حکومت ، نمایندگانی که با جیره و مواجب رهبری راه به مجلس برده اند از ترسشون گیچ واگیچ اند که چه کنند ، یه روز میخوان احمدی را استیضاح کنند یه روز همه پس میکشند ، خود جناب عظما هم مونده که با این محمود چه بکنه ، آقامون گمون میکرد که با یه آدم ابله و قانع و مطیع سر و کار داره ولی محمود دریده تر از این حرفهاست، روزی که معتمد شد و تونست به پشت پرده ی قدرت سیاسی سرک بکشه و به پوشالی بودن اون پی ببره شم سیاسیش بکار افتاد و عزمشو جزم کرد که یه سهم گنده واسه خودش سوا کنه.

حالا هر چه سوراخهای دزدی تنگ تر و تعداد جیره خواران افزایش پیدا میکنه رسواگریهاشون هم پر دامنه تر و دعواهاشون وقیح تر میشه .

تیرماه 1390