سوال از احمدی نژاد را کی دزدیه؟

امشب وقتی اولین تیتر خبری رادیو فردا را خوندم اونقدر خنده ام گرفت که دیگه نمیخواستم بقیه خبرها رو بخونم ، همین واسه امشبم کافی بود.
 راستشو بگین ، کار کی بوده ؟ سوال هارو کی برداشته ؟ کار شما نیست!؟

این روزا حکومتیان چنان گیج و منگند که خودشونم پاک قاطی کرده اند و هول هولکی یه کارایی میکنن که حسابی توش میمونن.
 اولش به توصیه رهبری واسه احمدی نژاد پرونده سازی میکنن که یه جوری یقشو بگیرن و هولش بدن سرجاش بعدش وقتی میشنون که آقا نگرانه که اگه احمدی نژاد خراب بشه خودش هم خراب میشه و حاضر نیست دوره ریاست جمهوری نصفه کاره ول بشه همگی میان طرح سوال را پس میگیرن ، روز بعد که میبینن احمدی پرروتر شده دوباره یاد پرونده سازی میافتن و بازم میرن سراغ سوالات.

یکی از نماینده ها میگه سوالات آماده است و احمدی نژاد باید به صحن مجلس بیاید ، یکی دیگه دراومده که سوالاتو پس گرفتن و اونیکی میگه اصلا کدوم سوال سوالی نبوده که .

فکر کنم امشب فقط من نیستم که میخندم احمدی نژاد هم داره به بازی که راه انداخته میخنده ، ولی احتمالا امشب یکی دو نفر هم خیلی باید عصیانی باشند و اونم آقا و گل پسرش مجتباست که یکی میگه باید زد تو پوز احمدی نژاد و اونیکی میگه نه ! به صلاح نیس، هر چی تو پوز اون بخوره در واقع خورده تو پوز خودمون

18 تیر 1390