بادیگارد قذافی

نگران سرنوشت بادیگارد قذافی هستم!
دیکتاتور رفت که رفت ، مهم نیست.
خودش خواست تا آخرین قطره خونش بجنگه
سرباز بود و جنگید.
الانم دهها قذافی دیگه توی صف اند که جاشو بگیرن.

....
ولی چی شدن این جنگجویان باکره