ترانه When I feel you love me


میخواهم فراتر از زمان دوستت بدارم
میخواهم رویاهای تو از آن من باشند
میخواهم دنیا را بخاطرت تغییر دهم ، فقط برای تو
میخواهم ازهمه ناممکن ها بگذرم
میخواهم در آغوش بگیرم ، زیر باران
میخواهم لبخندت را ببوسم و اندوهت را بچشم
میدانم چقدر زیباست
دیدن تو
وقتی دنیا را زشتی فرا گرفته است
هر بار که لمسم میکنی
احساس میکنم که برترینم
من ترا به آرامش خواهم رساند ، هر جا که باشی
و به تو هدیه خواهم کرد، هر آنچه خواهان توست
همچون شمعی میدرخشم در دل تاریکی
آن زمان که میگویی
دوستت دارم
نشانت خواهم داد
که چه بودم
و تنهایی من چه ها با من میکرد
وقتی تو وارد زندگی ام شدی و اشکهایم را پاک کردی
بدون تو در این دنیا
من سرگردانی بیش نیستم
تنها چیزی که میخواهم عشق توست
تا مرا قوی سازد
دوستم میداری
وقتی که میگویی ؛ دوستت دارم
------------------------------
برداشت  آزاد  از " وقتی که احساس میکنم عاشقمی  ".