ترانه You're my number one-Enrique iglesias


میلیون ها بار ماه را بوسیده ام
با فرشتگان در آسمان رقصیده ام
بارش برف را در تابستان دیده ام
 جهان را از بلندترین کوه به تماشا نشسته ام
و طعم عشق را در نابترین چشمه ها چشیده ام
و رسیدن به شراره لبها را
و صد ها بار پروانه ها را لمس کرده ام
معجزه را دیده ام، که چگونه درد و اندوه محو میشود
اما با این همه انگار هنوز هیچ ندیده ام
،
شگفت زده ام میکند ، آنچه تو با من میکنی !
مرا به اوج می رسانی وقتی که افتاده ام
وقتی که لمسم میکنی !


You're my number one - Enrique Iglesias