ترانه Back to Black امی واینهاوس


ما فقط با کلمات از هم خداحافظی کردیم
اما من صدها بار مردم !
تو بسوی او برمیگردی و من به ماتم خود
...
امی واینهاوس یکی از مشهورترین خوانندگان در ترکیب سبکهای "سول" و "جاز" است که در عمر بسیار کوتاه خود آثار زیبایی خلق کرد و جوایز زیادی برد 
 آلبوم Back to Black وی تابحال پرفروشترین آلبوم در انگلیس بوده است.
 آهنگ Back to Black همانی است که شاهین نجفی اثر بسیار زیبا و معروف "بعد از تو" را بر اساس آن ساخته و اجرا کرده است


Back to Black   Amy winehouse