خیلی بی رحم ام

صبح روز شنبه با یک تلفن عوضی، از یک آدمِ ... آدمِ عوضی!؟ شاید عوضی شایدم نه ، ولی در وقتِ کاملا عوضی ، یعنی چهار و نیم صبح از خواب پریدم ، تا خواستم بگم " الو" شروع کرد به داد و بیداد کردن و بعدش هم گریه ... دلم نیومد حرفاشو قطع کنم، تلفونو گذاشتم رو بلندگو و رفتم دستشویی ... از دستشویی هم میشد صداشو شنید ، یه ریز داشت حرف میزد، حرف میزد و گریه میکرد ، به زبان "زولو" هم حرف میزد که من هیچی ازش نمیفهمم ولی گریه هاشو خوب میفهمیدم- آدما به هر زبونی هم که حرف بزنن همه به یه زبون گریه میکنن ... نیازی به فهمیدن حرفاشم نبود مگه اینجور وقتا آدما پشت تلفن چی میگن، لابد میگفت : خیلی بی رحمی... بی احساسی... ببین حتا حاضر نیستی جوابمو بدی ... اصلا نمیخوادم چیزی بگی ، هیچی نگو، هیچی نگی بهتره ... من دلم ازت پره ، دل منو شکوندی ... تنهام گذاشتی ... هیچی نگی بهتره ، هیچی نگو ، چون همه حرفات دروغه ...
تلفنو خاموش نکردم ، گذاشتم همینجوری حرف بزنه و دلِشو خالی کنه ، رفتم نشستم تو حیاط ... به خودم گفتم خیلی بی رحمی ! 
این همون شماره ایی بود که دیروز و پریروز هم چند تا اس ام اس داده بود پر از گلایه و دلتنگی ... اصلا دلم نخواست جوابشُ بدم و بگم که این شماره اشتباهیه ... گفتم بذا خودشو خالی کنه ، بذا فکر کنه حرفاش شنیده میشه ... چه فرقی میکرد ...
گاهی وقتا آدما فقط میخوان که شنیده بشن، گاهی وقتا اونی هم که روبروت نشسته و داره نگات میکنه فقط تو رو میشنوه بدون اینکه به حرفات گوش بده ... مهم اینه که تو فکر کنی که یکی داره به حرفات گوش میده.
... بازم به خودم گفتم چه بی رحم شدی اینروزا !
--------
شما اگه بودین چکار میکردین ؟
تلفنو قطع میکردین ؟ خودتونو معرفی میکردین ؟ خب اونوقت وضعش بهتر میشد !؟ نمیشد که ، می نشست توی تنهاییش گریه میکرد بیشتر هم گریه میکرد ، نا امیدتر و تنهاتر هم گریه میکرد، ولی اینکه شما با قطع کردن تلفن خودتونو از این وضعیت و مخمصه رها میکردین درسته، اینجوری به نفع شما میشد چون دیگه اصلا موضوعی نبود که بخواین فکرتونو براش درگیر کنین، معرفی کردن خودتونوم فایده ایی نداشت کافی بود فقط صداتونو بشنوه خودش تلفن رو قطع میکرد، اصلا چرا باید خودتونو معرفی کنین ، اصلا چه فرقی داره که با کی حرف میزنیم !؟ مگه همین هایی که فکر میکنین خودتونو به هم معرفی کرده اید و همدیگر را میشناسید واقعا به همه ی حرفهای شما گوش میدن؟ یا شما به حرفای اونا گوش میدین!؟