خیلی بی رحم ام

صبح روز شنبه با یک تلفن عوضی، از یک آدمِ ... آدمِ عوضی!؟ شاید عوضی شایدم نه ، ولی در وقتِ کاملا عوضی ، یعنی چهار و نیم صبح از خواب پریدم ، تا خواستم بگم " الو" شروع کرد به داد و بیداد کردن و بعدش هم گریه ... دلم نیومد حرفاشو قطع کنم، تلفونو گذاشتم رو بلندگو و رفتم دستشویی ، از دستشویی هم میشد صداشو شنید ، یه ریز داشت حرف میزد، حرف میزد و گریه میکرد ، به زبان "زولو" هم حرف میزد که من چیزی ازش نمیفهمم ولی گریه هاشو خوب میفهمیدم ، آدما به هر زبونی هم که حرف بزنن همه به یه زبون گریه میکنن، نیازی به فهمیدن حرفاشم نبود مگه اینجور وقتا آدما پشت تلفن چی میگن ، لابد میگفت : خیلی بی رحمی ، بی احساسی ، ببین حتا حاضر نیستی جوابمو بدی ، اصلا نمیخوادم چیزی بگی ، هیچی نگو، آره چیزی نگی بهتره ، دلم ازت پره ، دلمو شکوندی ... تنهام گذاشتی ... هیچی نگو ، همه حرفات دروغه!
... تلفنو خاموش نکردم ، گذاشتم همینجوری حرف بزنه و دلِشو خالی کنه ، رفتم نشستم تو حیاط و به خودم گفتم خیلی بی رحمی!
...
این همون شماره ای بود که دیروز و پریروز هم چند تا اس ام اس داده بود پر از گلایه و دلتنگی ، دادم گوگل برام ترجمه کرد ، اصلا دلم نخواست جوابشُ بدم و بگم که این شماره اشتباهه گفتم بذار بنویسه و خودشو خالی کنه ، بذار فکر کنه حرفاش خونده و شنیده میشه ، چه فرقی میکرد!
گاهی وقتا آدما فقط میخوان که شنیده بشن ، گاهی وقتا اونی هم که روبروت نشسته و داره نگات میکنه فقط صداتو میشنوه بدون اینکه به حرفات گوش بده ... مهم اینه که تو فکر کنی که یکی داره به حرفات گوش میده.
... بازم به خودم گفتم چه بی رحم شدی امروز !

--------

شما اگه بودین چیکار میکردین ؟
تلفنو قطع میکردین ؟ خودتونو معرفی میکردین ؟ خب اونوقت وضعش بهتر میشد !؟ نمیشد که ، می نشست توی تنهاییش گریه میکرد بیشتر هم گریه می کرد ، ناامیدتر و تنهاتر هم گریه میکرد، ولی اینکه شما با معرفی کردن خودتون از این وضعیت و مخمصه رها می شدین درسته، اینجوری به نفع شما می شد چون دیگه اصلا موضوعی نبود که بخواین فکرتونو براش درگیر کنین، به معرفی کردن هم نیازی نبود کافی بود فقط صداتونو بشنوه خودش تلفن رو قطع میکرد، اصلا چرا باید خودتونو معرفی کنین ، اصلا چه فرقی داره که با کی حرف میزنیم !؟ مگه همین هایی که فکر میکنین خودتونو به هم معرفی کرده اید و همدیگر را می شناسید واقعا به همه ی حرفهای شما گوش میدن؟ یا شما به حرفای اونا گوش میدین!؟