پول نداریم بخریم زبون که داریم بدزدیم!


این ایده یه هویی زد به سرم که بجای اینکه کلی پول بابت گل و گیاه بدیم که نمیتونیم بدیم ، وقتی خونه ی مشتریها میریم اگه گلی گیاهی به چشممون خورد که خودمون توی باغچه نداشتیم از باغچه شون ورداریم و بیاریم تو باغچه مون بکاریم ، اگه به زبون خوش دادن که دادن اگه ندادن یه جوری نقشه بکشیم و از باغچه شون کش بریم!
البته تا به امروز نیازی به خشونت و سرقت و عملیات پلیسی نبوده ، این مردم زبونِ خودشونو دارن که اگه زبونشونو بلد باشی همه مشکلات حل میشه ، مثل بقیه مردم .... فقط کافی ست به هدف فکر کنی ( بی شرمی در حد وصف ناپذیر ). کافی ست مثلا ادای یک آدم متاثر و ذوق زده را در بیاری و مثلا وقتی که وارد خونه میشی یا از آن خارج میشی یه دفعه جلو یه گل یا درخت مکث کنی ( توصیه میشه کمی هم خم شوی یا حتا زانو بزنی) و با حیرت بگی : Oh My God معلومه که طرف جا میخوره و با حیرت میپرسه که چی شده !؟ و شما مثل این هنرپیشه ها آروم سرتونو برمیگردونین و صاف میرین تو چشای صابخونه و میگین : این فوق العاده اس! اینو خودتون کاشتین !؟  و اون خوش به حالش میشه (حس تایید شدن)  و شروع میکنه دو ساعت در مورد خودشو خانواده اش تعریف کردن و اینکه چقدر خوبند و چقدر مهربونند و چقدر با ذوق اند و چقدر با احساس اند و چقدر عاشق چیزای خوشگل اند و ... بعد که طرف حسابی رفت تو جلد یک آدم خوب و خیرخواه و جذاب ، اونوقت به آرومی و مهربونی ازش میپرسین که : یعنی من میتونم یکی از اینها را داشته باشم !؟ ( باید یه جوری بگین که انگار آرزوتونه ) ... طرف که حالا حسابی احساس غرور و بزرگی و مهربونی میکنه تنها راهی که واسش مونده اینه که با بزل و بخشش خودشو یک آدم فوق العاده نشون بده  پس دست و پاشو گم میکنه و میگه : بله ، بله، البته ... حتما ! حتما میتونین ، خیلی هم خوشحال میشم ! ... و شما فقط سعی کنین خودتونو همینجوری یه آدم متاثر بی دست و پا نشون بدین ، خودش هم میره یه گلدون خالی میاره و هم گل رو میذاره توی گلدون و هم ... حتا ممکنه خودش حملش کنه و بذاردش توی اتومبیلتون و... گلی لبخند و سلام و صلوات بدرقه تان!
و همینجوری بود که ما تونستیم بدون استفاده از راههای خشونت آمیز ، هم کلی گل و گیاهِ تازه جمع کنیم و هم با کلی آدم دوست بشیم! ... من راضی، تو راضی، گل راضی
تا به امروز کلی گل و گیاه جدید آوردم توی باغچه ، فقط هفت هشت نوع گل شمعدونی جمع کرده ام ، تا حالا فکر میکردم شمعدونی فقط یه جور است همونی که تو ایران  توی گلدونای منزلمون بود.