پاپا اوانگینا


پولینا دوست لهستانی ام که یک گیاهخوار است میگه این "کسکابلا" است و خیلی تند و خوشمزه است.
دوست چینی ام که تقریبا همه چیز را حداقل یه بار خورده و علاوه بر استاد سوشی در کار انرژی درمانی و واردات لوسترهای کاغذی هم هست میگه این "پاپا اوانگیناست" و سمی است، نمیشه اونو خورد ولی میشه روی پوست مالید و رماتیسم نگرفت.

تخم اینو از خونه یک خانم افریکانس سالخورده آوردم و کاشتم، در حالی که داشت با قیچی و بدقت یکی از فلفلهای خشک شده را جدا میکرد که به من بده پرسیدم اسم اینا چیه؟ با لبخند گفت : نمیدونم ، هیچوقت نشد اسمشونو ازشون نپرسیدم ، همینجوری عاشقشونم !