دیوار خلسه گاه

فقط نه تا موزاییک بود وگرنه همه دیوار را می پوشوندم ، یه خمرهِ لب پریدهِ ترک خورده هم پیدا کردم ، یه گیاه بامبو هم در گلدون داشتم که جاش تنگ شده بود و چند شاخه سرخس هم از باغچه کندم و یه پمپ آب آکواریوم هم از قبل داشتم و چند تایی آجر و مقداری سیمان و چند پیاله شراب و موزیک و یک روز ابری ... دیوار خلسه گاه تزیین شد !