من یه چیزی را نمیفهمم!

من یه چیزی را نمیفهمم!
چرا مثلا وقتی در ایران سالانه 16000 نفر در جاده ها میمیرند یا هر روز دهها نفر بخاطر کمبودهای تغذیه ای یا مشکلات درمانی جان میدهند کسی در شبکه های مجازی عزاداری نمیکند ولی وقتی یک بازیگر میمیرد یا سی نفر در دریا ،  شبکه ها پر میشوند از پرچم سیاه و پیام تسلیت ، واقعا دلیلش چیست ؟ آیا این مرگ با آن مرگ فرق دارد ؟ این آدم با آن آدم فرق میکند؟ اگر موضوع نقش حکومت باشد و بخواهیم همه چیز را سیاسی کنیم ، حکومت در جاده و بهداشت و درمان و تغذیه که بیشترین نقش را دارد. اگر موضوع انسانی و عاطفی است خوشا به حال ما که با انسانترین انسانها زندگی میکنیم.
اصلا ما به چی باید عزادار باشیم و معیار آدمها برای عزاداری چیست؟ به رابطه شخصی و عاطفی؟ به نژاد و زبان ؟ به تعداد کشته ها ؟ به شدت ریشتر زلزله ؟ به نوع مردن آدمها ؟ به مکان به زمان ؟ به جنس آدما ؟ من واقعا موندم که کی باید عزاداری کنم و کی زندگی ؟ یا که زندگی همان عزاداری است !؟
من شاید تا حد غیر معمولی به همه آدمها در هر جای دنیا یک نگاه یکسان دارم بخصوص وقتیکه متولد میشوند و وقتیکه میمیرند حس میکنم نباید تبعیضی بینشان قایل شوم بخصوص وقتی میمیرند، از اینرو اگر بخواهم به مرگ غمگین شوم باید مدام گریه کنم چون هر لحظه یکی در اطرافم میمیرد و هر لحظه یک اتفاق دردناک روی میدهد.
 میدونم اینجور حرفها و اینجور پستها خوش آیند فضای مجازی نیست و بهترین و ساده ترین کار اینست که همرنگ جماعت شوی و محبوب بمانی ولی برای من فهمیدن مهمتر از محبوب شدن است و سوای این دنیای نه چندان جدی مجازی در زندگی و دنیای عینی هم برایم یک سوال جدی است