گل پامچال - بی تو میمیرم

بی تو میمیرم !
نمیدونم آیا تا حالا دیده شده که کسی بخاطر نبودن کسی بمیره؟ شاید کسی ندیده باشه، ولی میمیریم آنهم صرفا بخاطر نبودن یکی ، اما سرپا میمیریم ، بی صدا و در سکوت و بی آنکه گذر زمان را بفهمیم ، در عین بی خبری ، بی آنکه متوجه شویم؛ میمیریم ، از درون میمیریم ، وقتیکه دیگر کسی نیست که دوستش داشته باشیم یا کسی که دوستمان داشته باشد...عشق و دوست داشتن فقط یک نیاز غریزی نیست بلکه نوعی گریز از بی هویتی و بی انگیزه گی برای زندگی نیز هست.
...
وقتی به کسی گل پامچال میدیم یعنی "بی تو میمیرم". این نوعی تعبیر و مفهوم سازی شاعرانه از پامچال است ، به او لقب گل جوانی هم داده اند.

نمیدونم مردم چرا و چگونه این مفهوم را از پامچال خانم برداشت کرده اند یا چرا به ایشان نسبت داده اند ، من هم تازه با ایشان آشنا شده ام ، به نظر نمیاد گل حساسی باشند، همیشه خندان اند ، لطیف و آرام و بی دردسر و بی حاشیه و سایه دوست اند.