گل آگاپانتوس

اصلا به فکرتون رسیده که گیاها خیلی آرامتر و قشنگتر از آدمان !؟

آدما با همه هوشی که دارند هنوز بعد از هزاران سال نتونستن به آرامش برسن! ولی گیاها چرا ، همیشه آرام اند و همیشه زیبا. 
از روزی که بابا آدم تصمیم گرفت آدم بشه 5764 سال میگذره و هنوز هم نه آدم شده نه آدم دیده ، تازه وقتی هم به آق جلال میگن: جسته ایم ما یافت می نشود، میگه "آنچه یافت می نشود آنم آرزوست". حیوونکی ما آدما ، با گریه به دنیا میایم و در آرزو زندگی میکنیم و با حسرت هم از دنیا میریم.
...
اسمش آگاپانتوس هست به یونانی یعنی گل عشق ، بسیار گیاه مقاومی است ، هیچی نمیخواد ، آفت هم نمیگیره ، همیشه سبزه و براحتی هم تکثیر میشه ، هر جا بکاریش تا وقتی که زنده است برات لبخند میزنه !


سوسن افریقایی یا سوسن رودخانه نیل lily of the Nile هم بهش میگن ، گل بومی افریقای جنوبی است. سه وجب قد داره دو متر گل !