فلفل زنگوله ای


من از آنروز که در بند توام آزادم !
و اما این چه بندیست که آزادی میاره !؟ لابد میاره دیگه ، سعدی که الکی حرف نمیزنه ، لابد دیده که میگه.
فلفل The bishop's crown, Christmas bell هم شبیه تاج اسقف ها است هم شبیه کلاه دلقکها ، به زنگوله های کریسمس هم شبیه است.
من خیلی چیزها را در زندگی ام نفهمیدم، یکی اینکه چرا آدما وقتی میخوان یکی را خوشحال کنند صاف میرن سراغ گل و گلفروشی؟ چرا فکر میکنن معمولی ترین راه بهترین راه است؟ مگر خودِ فلفل چه کم از گل نرگس دارد ؟ پس این آدما کی باید چشم ها را بشویند و یکجور دیگر ببینند ؟ ... اصلا به من چه !
من در همین حوالی خودم یکی رو پیدا کرده ام که اولین هدیه ای که بهش دادم فلفل بود، یه شیشه ترشی فلفل برای کریسمس هدیه کردم، الان سه هفته است که عاشق هم شدیم !