ماری گلد Marigold

روزی از یه هزارپا پرسیدند وقتی که میخواد راه بره اول کدوم پاشو برمیداره میذاره ، هزارپا نگاه به پاهاش کرد و رفت توی فکر و بعدش دیگه نتونست راه بره.
امروز هم یکی خیلی جدی از من پرسید که " تو وقتی حوصله ات سر میره چه میکنی" !؟
از ظهر فقط نشستم دارم فکر میکنم که حوصله سر میره یعنی چی!؟
---

گل آفتابگردان در آغوش گلهای ماری گلد.

ماری گلد همان "گل جعفری" مدل آفریقایی هست که قدیما در ایران بعضیها برگاشو توی آش می ریختند، بوی و عطر بسیار تندی داره. جالب است که ماری گلد و آفتابگردان هر دو از یک خانواده اند.