پورتولاکا Portulaca


خارجی ها بهش میگن پورتُلاکا Portulaca ، فروتنی و زیبایی اش کم نظیر است ، آفتاب دوست است و چه در باغچه و چه در گلدان همیشه لبخند به لب دارد و به راحتی رشد میکند و تکثیر میشود و به تنهایی قادر است تمام تابستان ات را رنگین کند. میگن بچه امریکای لاتین است و از آرژانتین آمده ، شاید "چگوارا" هم وقتی داشته خشاب تفنگ اش را عوض میکرده دیده باشدش . ایرانی ها بهش میگن " گل ناز آفتابی" .
قدیما که هنوز گرچه "غم بود اما کم بود" چند ترانه و آهنگ هم ساخته بودند که توش گل ناز بود ، ستار بود یا هایده یادم نیست ، مال اون وقتا بود که این همه خشم نبود و معشوق هنوز گل ناز بود !