آلیسوم Alyssum

آلیسوم
آدم وقتی با واقعیتی که در خودش هست کنار میاد و با خودش مهربون میشه تازه شروع میکنه نرم نرمک به دوست داشتن خودش و تازه میفهمه که با آن منِ ایده آل و آن منِ خیالی که از خودش برای خودش ساخته بوده و دیگران برایش دست میزدند و هورا میکشیدند چه کلاه گشادی به سراش رفته و چه ظلمی به خودش کرده . تازه میفهمه که چه فرصت های خوبی را برای بنای یک زندگی دلخواه و لمس عینی لحظه ها از دست داده و به جای لذت بردن از بودنِ خود همه اش مراقب اون آدمک دروغین توی ویترین شیشه ای بوده که یه وقت سنگ نخوره.
....
گل آلیسوم Alyssum بچه جزایر قناری و اطراف مدیترانه ، هم آفتاب دوست و هم مقاوم به سرما ، کم توقع و سرکش و چموش- اینور حیاط می کاری سال دیگه اونور حیاط در میاد- به رنگهای سفید و زرد و صورتی و بنفش ، به قدری دلفریب که ترجیح میدی تا هست از اندوه و غصه حرفی نزنی ، بو و عطرش به شرکت کریستین دیور میگه بکش کنار بذا زنبور عسل بیاد!